בלוסקאי 299

בלוסקאי 299

באר שבע - מגרש 203

באר שבע - מגרש 203

שכונת נטעים, נתיבות - מגרש 351

שכונת נטעים, נתיבות - מגרש 351