שכונת נווה נוי, באר שבע - מגרש 111
(מבנה דו קומתי)