שכונת קריית מנחם, אופקים - מגרש419
(מבנה דו קומתי)