דימונה - מגרש303            
    (מבנה דו קומתי)

דימונה - מגרש303
(מבנה דו קומתי)

שכונת שקד, אופקים - מגרש 808
(מבנה דו קומתי)

שכונת שקד, אופקים - מגרש 808
(מבנה דו קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 116       
 (מבנה דו קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 116
(מבנה דו קומתי)

שכונת קריית מנחם, אופקים - מגרש419 
  (מבנה דו קומתי)

שכונת קריית מנחם, אופקים - מגרש419
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש534/535                           
           (מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש534/535
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש432     
     (מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש432
(מבנה דו קומתי)

כרמית - מגרש 1226                      (מבנה דו קומתי)

כרמית - מגרש 1226 (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 373         
      (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 373
(מבנה דו קומתי)

שכונת אופק, ירוחם - מגרש 283             
       (מבנה דו קומתי)

שכונת אופק, ירוחם - מגרש 283
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1428       
      (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1428
(מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 558        
          (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 558
(מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 729        
       (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 729
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1361    
       (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1361
(מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2332                 
   (מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2332
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1561    
     (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1561
(מבנה דו קומתי)

בית הגדי - מגרש 437                    
    (מבנה דו קומתי)

בית הגדי - מגרש 437
(מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 971     
 (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 971
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה נוי, באר שבע - מגרש 111      
  (מבנה דו קומתי)

שכונת נווה נוי, באר שבע - מגרש 111
(מבנה דו קומתי)

שכונת שקד, אופקים - מגרש 605         
 (מבנה דו קומתי)

שכונת שקד, אופקים - מגרש 605
(מבנה דו קומתי)

אבן שמואל - מגרש 37                   
 (מבנה דו קומתי)

אבן שמואל - מגרש 37
(מבנה דו קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 147       
  (מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 147
(מבנה חד קומתי)

פעמי תשז - מגרש 223                
 (מבנה חד קומתי)

פעמי תשז - מגרש 223
(מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 290    
  (מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 290
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1589     
  (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1589
(מבנה חד קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 373      
     (מבנה דו קומתי)

שכונת הפארק, אופקים - מגרש 373
(מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2282                    
   (מבנה חד קומתי)

להבים - מגרש 2282
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 115       
 (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 115
(מבנה חד קומתי)

ניר עקיבא - מגרש 50                     
  (מבנה חד קומתי)

ניר עקיבא - מגרש 50
(מבנה חד קומתי)

שדה דוד - מגרש 70                     
 (מבנה חד קומתי)

שדה דוד - מגרש 70
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 331     
 (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 331
(מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 279      
 (מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 279
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 519      
 (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 519
(מבנה חד קומתי)

מעלה מבועים - מגרש 219               
 (מבנה חד קומתי)

מעלה מבועים - מגרש 219
(מבנה חד קומתי)

שכונת האחוזה, שדרות - מגרש 88 
  (מבנה דו קומתי)

שכונת האחוזה, שדרות - מגרש 88
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 3 
 (מבנה חד קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 3
(מבנה חד קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 153 
   (מבנה דו קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 153
(מבנה דו קומתי)

גבעות בר - מגרש 257          
 (מבנה דו קומתי)

גבעות בר - מגרש 257
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1473        
       (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1473
(מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2179                       
 (מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2179
(מבנה דו קומתי)

מושב חלץ - מגרש 209 (מבנה דו קומתי)

מושב חלץ - מגרש 209 (מבנה דו קומתי)

שדרות - מגרש 165                          
            (מבנה דו קומתי)

שדרות - מגרש 165
(מבנה דו קומתי)

שכונת אופק, ירוחם - מגרש 26               
       (מבנה דו קומתי)

שכונת אופק, ירוחם - מגרש 26
(מבנה דו קומתי)

דימונה - מגרש 342                     
      (מבנה דו קומתי)

דימונה - מגרש 342
(מבנה דו קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 190          
        (מבנה דו קומתי)

נתיבות מערב, נתיבות - מגרש 190
(מבנה דו קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 213         
       (מבנה דו קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 213
(מבנה דו קומתי)

דימונה - מגרש 235                      
     (מבנה חד קומתי)

דימונה - מגרש 235
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1560      
     (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1560
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 186       
   (מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 186
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1532     
   (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1532
(מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 91        
   (מבנה דו קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 91
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1264    
   (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1264
(מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 192     
  (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 192
(מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2148                    
 (מבנה דו קומתי)

להבים - מגרש 2148
(מבנה דו קומתי)

פעמי תשז - מגרש 222                  
 (מבנה חד קומתי)

פעמי תשז - מגרש 222
(מבנה חד קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 356   
 (מבנה חד קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 356
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 219      
 (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 219
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 119        
   (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 119
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 141       
   (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 141
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1562     
   (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1562
(מבנה חד קומתי)

להבים - מגרש 2469                    
 (מבנה חד קומתי)

להבים - מגרש 2469
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 163     
  (מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 163
(מבנה חד קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 260      
  (מבנה חד קומתי)

שכונת נווה שרון, נתיבות - מגרש 260
(מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 232      
 (מבנה חד קומתי)

שכונת המוזיקה, שדרות - מגרש 232
(מבנה חד קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1102     
 (מבנה דו קומתי)

שכונת כלניות, באר שבע - מגרש 1102
(מבנה דו קומתי)

מושב תאשור - מגרש 234               
 (מבנה חד קומתי)

מושב תאשור - מגרש 234
(מבנה חד קומתי)

מעלה מבועים, מבועים - מגרש 271         
 (מבנה חד קומתי)

מעלה מבועים, מבועים - מגרש 271
(מבנה חד קומתי)